Prawo Pracy


Kancelaria Adwokacka Patryka Suterskiego udziela porad prawnych oraz reprezentuje strony w procesach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności spraw z zakresu:

  • przywrócenia do pracy,
  • uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne,
  • sprostowania i wydania świadectwa pracy,
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
  • odpraw pracowniczych;

  • Wszelkie czynności podejmowane są z uwzględnieniem interesów klienta ze szczególną dbałości o prawidłowy tok postępowania.