Prawo Karne


Adwokat Patryk Suterski posiada wieloletnie doświadczenie jako obrońca w procesach karnych. Szeroka wiedza teoretyczna jak i praktyczna z zakresu prawa karnego pozwala wybrać dla klienta najlepszą linię obrony. Jego kancelaria ponadto współpracujmy z wieloma specjalistami z dziedziny kryminalistyki. Ponadto adwokat Patryk Suterski zapewnia pomoc prawną w sprawach dotyczących:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • postępowania o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • postępowania o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
  • postępowania o udzielenie zgody przez sąd na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • postępowanie związane ze zmiana sposobu odbywania kary,
  • postepowania związane ze zmianą zakładu karnego zmiana.