postępowanie upadłościowe osób fizycznych


Dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej(co najmniej od 12 miesięcy). Kancelaria Adwokacka Patryka Suterskiego opiniuje wstępnie możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapewnia pomoc przy prawidłowym sporządzeniu wniosku oraz reprezentację w trakcie całego postępowania.