Podmioty Gospodarcze


Kancelaria Adwokacja Patryka Suterskiego prowadzi stałą jak i doraźną obsługę prawna podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się wszelką problematyka z dziedziny szeroko pojętego prawa gospodarczego. W szczególności uczestniczymy w procesie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, w tym tworzenia spółek prawa handlowego. Ponadto reprezentujemy pomioty gospodarcze w sporach z innymi podmiotami. Prawnicy kancelarii sporządzają również opinie prawne dotyczące regulacji prawnych z zakresu prawa gospodarczego.